Poprzednia wersja strony Plock.eu

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Płocku

Informujemy, że ogrzewalnia dla osób bezdomnych funkcjonuje przy ul. Otolińskiej 23. Czynna jest w godzinach od 20.00 do 8.00. Przeznaczona jest dla max. 30 osób bezdomnych, które mogą skorzystać z punktu sanitarnego, aneksu kuchennego (przygotować sobie posiłek, gorący napój), wymienić lub wyprać odzież, otrzymać materac noclegowy, a także otrzymać środki ochrony osobistej, jak również odbyć rozmowę terapeutyczną.

Ogrzewalnia funkcjonować będzie w okresie zimowym w godz. od 20.00 do 8.00 przy czym w okresie silnych mrozów istnieje możliwość otwarcia ogrzewalni całodobowo na polecenie Prezydenta Miasta Płocka bądź Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z ogrzewalni korzystać mogą tylko osoby nie wymagające pomocy osób trzecich, które zobowiązane są do przestrzegania regulaminu placówki, zachowania spokoju oraz przestrzegania wytycznych GIS dot. pandemii koronawirusa.

Pomoc w postaci tymczasowego schronienia w Ogrzewalni świadczona jest nieodpłatnie.

Istnieje możliwość udzielenia schronienia osobom bezdomnym znajdującym się pod wpływem alkoholu pod warunkiem stosowania się do zasad współżycia społecznego, jednakże w ogrzewalni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu.

Apelujemy do mieszkańców Płocka, aby w sytuacji kiedy widzą, że osoba bezdomna przebywa w miejscu, gdzie jej życie i zdrowie może być zagrożone, o zgłaszanie takich przypadków do Straży Miejskiej lub Policji. Służby te dowiozą bezdomnych do ogrzewalni. Bezpłatne numery telefonów, które czynne są całą dobę: Straż Miejska – 986; Policja – 997.

Szczegółowych informacji osobom potrzebującym na temat funkcjonowania Ogrzewalni udziela także Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”, które w roku 2020 prowadzi placówkę w ramach zleconego zadania publicznego tel. 794 349 109.

K. Kozłowski, źródło: MOPS Płock