Rezerwacja wizyty

Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności już funkcjonuje

Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności funkcjonuje przy ul. Otolińskiej 23. Czynna jest w godzinach od 20.00 do 8.00. Przeznaczona jest dla max. 30 osób bezdomnych, które mogą skorzystać z punktu sanitarnego, aneksu kuchennego (przygotować sobie posiłek, gorący napój), wymienić lub wyprać odzież,  jak również odbyć rozmowę terapeutyczną.

W tym sezonie jesienno-zimowym Ogrzewalnia została uruchomiona już 16 października 2023 r.i będzie otwarta do 30 kwietnia 2024 r. Operatorem Ogrzewalni jest organizacja pozarządowa Teen Challenge Płock, która wygrała konkurs na realizację tego zadania w imieniu MOPS Płock.

Korzystający z Ogrzewalni zobowiązany jest do:
a/ przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00
b/ utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół budynku
c/ dbania o higienę osobistą
d/ przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających na terenie Ogrzewalni
e/ przestrzegania zakazu palenia
f/ nie wprowadzania zwierząt na teren Ogrzewalni
g/ szanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach
h przestrzegania przepisów bezpieczeństw i przeciwpożarowych.

Osoba korzystająca z Ogrzewalni nie może:
a/ korzystać z własnych urządzeń elektrycznych
b/ pozostawiać jakichkolwiek rzeczy w dzień do przechowania. Za rzeczy pozostawione oraz wniesione do Ogrzewalni personel nie ponosi odpowiedzialności.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć pomoc w niżej wymienionych miejscach znajdujących się na terenie Płocka:

 • Noclegownia dla kobiet – Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku
  ul. Misjonarska 22
  tel. 24/364 76 05
 • Dom dla bezdomnych mężczyzn – Caritas Diecezji Płockiej
  ul. Sienkiewicza 54
  tel. 24/266 89 67
 • Hostel dla bezdomnych mężczyzn wymagających doraźnej pomocy medycznej – Caritas Diecezji Płockiej
  ul. Sienkiewicza 54
  tel. 24/266 89 67
 • Punkt higieny sanitarnej
  ul. Medyczna 1
  tel. 24/367 19 09
 • Ogrzewalnia
  ul. Otolińska 23

Apelujemy do mieszkańców Płocka, aby w sytuacji kiedy widzą, że osoba w kryzysie bezdomności przebywa w miejscu, gdzie jej życie i zdrowie może być zagrożone, o zgłaszanie takich przypadków do Straży Miejskiej lub Policji. Służby te dowiozą bezdomnych do ogrzewalni. Bezpłatne numery telefonów, które czynne są całą dobę: Straż Miejska – 986; Policja – 997.

Szczegółowych informacji osobom potrzebującym na temat funkcjonowania Ogrzewalni udziela także Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”, które w roku 2022, 2023 i 2024 prowadzi placówkę w ramach zleconego zadania publicznego.

K. Kozłowski