Rezerwacja wizyty

Ostrzeżenie hydrologiczne- wzrosty stanów wody

Prognozowane są  wzrosty stanów wody od godz. 12:00 dnia 24.05.2024 do godz. 02:00 dnia 25.05.2024 na obszarze Wisła od ujścia Narwi po Zb. Włocławek, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Bzura, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie).

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

op. K. Kozłowski, źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie