Rezerwacja wizyty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2024 roku. 

Prezydent Miasta Płocka zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2024 roku.

Link do Zarządzenia: https://nowybip.plock.eu/zarzadzenie/P6BOjfCf

Poprzednia aktualność
«