Rezerwacja wizyty

Konkurs na wizję Płocka za 20 lat

Młodzieżowa Rada Miasta Płocka po raz drugi organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Temat pracy konkursowej brzmi: „Moja wizja Płocka za 20 lat. Płock jako miejsce atrakcyjne do życia”. W ubiegłym roku młodzieżowi radni zaprosili rówieśników do udziału w „Konkursie wiedzy o Płocku”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Młodzi ludzie chętnie sięgnęli do literatury dotyczącej historii naszego miasta, będącego niegdyś stolicą Polski, a także poszerzyli wiedzę na temat współczesnego Płocka. W tym roku postanowiliśmy wybiec w przyszłość i zapytać dzieci i młodzież, jak widzą stolicę Mazowsza za 20 lat. I tak narodził się konkurs „Płock – miasto przyszłości” – informuje Natalia Siedlich, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. – Swoją wizję uczestnicy konkursu mogą przedstawić w formie pisemnej, literackiej, za pomocą prezentacji multimedialnej lub filmu. W ten sposób chcemy poznać odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku należy rozwijać Płock, by był miejscem atrakcyjnym zarówno do pracy, edukacji, jak i prowadzenia jak najbardziej dogodnego życia prywatnego. Postulaty zebrane na podstawie pracy uczniów płockich szkół przedstawimy panu prezydentowi oraz radnym miejskim.

Prace będą rozpatrywane w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą z nich stanowią dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych, które swoją wizję mogą zaprezentować poprzez pracę plastyczną, dowolną formę pisemną lub prezentację multimedialną. W drugiej grupie rywalizować będzie młodzież z VIII klas podstawówki oraz ze szkół ponadpodstawowych, którzy do wyboru mają esej, prezentację, pracę plastyczna oraz film. Dokładne wytyczne dotyczące konkursowych form są opisane w regulaminie konkursu. Należy wypełnić formularz, który jest przygotowany w dwóch wersjach: dla uczestników niepełnoletnich i dla pełnoletnich. Termin nadsyłania prac upływa 26 listopada 2023 r.

Ta inicjatywa została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Płocka oraz honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
Konkurs „Płock – miasto przyszłości” jest elementem zadania pod nazwą „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”. Zadanie pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

op. EJ, źródło: Młodzieżowa Rada Miasta Płocka