Rezerwacja wizyty

Pomniki przyrody w Płocku przeszły prace pielęgnacyjne

W roku 2023 przeprowadziliśmy w Płocku prace pielęgnacyjne 35 pomników przyrody. Na zabezpieczenie tych cennych drzew wydaliśmy ponad 90 tys. złotych wykorzystując zdobyte na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę ponad 80 tys. zł.

W 2022 r. na zlecenie samorządu Płocka została wykonana ekspertyza dendrologiczna 36 drzew – 35 pomników przyrody oraz jednego kasztanowca zasiedlonego przez pochwiaka jedwabnikowatego metodami VTA i SIA. Ekspertyzy dokonał zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka i mgr inż. Stanisława Styczyńskiego. W efekcie przygotowanego opracowania Rada Miasta Płocka przyjęła w czerwcu 2022 r. Uchwałę nr 763/XLIII/2022 w zakresie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomników przyrody.

W latach 2022 i 2023 poddano pielęgnacji 36 szt. drzew na terenie Płocka. Już w październiku 2022 r. prace pielęgnacyjne przeprowadzono na pomniku przyrody – dębie Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Parku na Górkach”. Pozostałe 35 drzew w Płocku objęto pracami pielęgnacyjnymi w maju 2023 r., na które pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja prac całości zadania zgodnie z umową to koszt – 93.960 zł, a zdobyte dofinansowanie w kwocie 80.335,80 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się 15 maja 2023 r. Środki własne z budżetu Miasta Płocka to kwota 12.624,20 zł. Darowiznę w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przekazał Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku, przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A.

Zakres prac pielęgnacyjnych obejmował:
– przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych CP-S, pielęgnacyjno-sanitarnych formujących CP-F, cięć techniczno- redukcyjnych CT-R polegających na skróceniu nadmiernie wybujałych konarów, usunięciu posuszu, usunięciu jemioły, poprawieniu statyki drzewa oraz redukcji korony.
– wykonanie chirurgii drzew – założono dodatkowe wiązania polipropylenowych (np. system Cobra, Boa, GEFA), dynamiczne lub półdynamiczne, przebudowano system wiązań stosując współczesne wiązania polipropylenowych (np. system Cobra, Boa, GEFA), dynamiczne lub półdynamiczne, uzupełniono wiązania dynamicznych o amortyzatory, usunięto stare liny stalowe, uporządkowano teren po wykonaniu prac oraz wywieziono i przekazano wytworzone podczas prowadzenia prac odpady do zagospodarowania.

Zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanymi na terenie miasta Płocka” dofinansowano w kwocie 80.335,80 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

K. Kozłowski