Rezerwacja wizyty

Ponad 900 tys. złotych dla Płocka

Pozyskaliśmy kolejne środki z samorządu województwa mazowieckiego na wsparcie projektów realizowanych dla mieszkańców Płocka. Prezydent Andrzej Nowakowski podpisał dziś umowy z marszałkiem Adamem Struzikiem na realizację ośmiu przedsięwzięć. Łącznie będą one kosztować ponad 2 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 900 tys. zł.

• W ramach programu Mazowsze dla zdrowia 2024 pozyskaliśmy środki na dwa zadania:
– Pierwszy to profilaktyczne badania prostaty dla mieszkańców Płocka w wieku 40+. Koszt całkowity zadania to 127,7 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie to 100 tys. zł. Zadanie jest adresowane do mężczyzn mieszkających w Płocku w wieku 40 lat i więcej. Badaniami PSA planujemy objąć ok. 365 mężczyzn.
– Drugie zadanie to profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanek Płocka w wieku 30-44 lat. Koszt całkowity to 127 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie to 100 tys. zł. Odbiorcami będą kobiety mieszkające w Płocku w wieku 30-44 lat. Planujemy objąć badaniami USG ok. 635 kobiet.

• W ramach programu Mazowsze dla seniorów 2024 pozyskaliśmy środki na Paradę i Senioriadę – Płocki Miesiąc Seniorów 2024. Koszt całkowity to 50 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie to 40 tys. zł.
Dzięki tej kwocie współfinansowania zrealizowane zostaną dwa wydarzenia:
– Parada Seniorów  – na rozpoczęcie obchodów Miesiąca Seniorów 2024
– Senioriada 2024 – Przegląd Twórczości Seniorów – na zakończenie obchodów Miesiąca Seniorów 2024.

• W ramach zadania Mazowsze dla sportu 2024 pozyskaliśmy środki na modernizację boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku. Koszt całkowity projektu to 1 230 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie to 226,7 tys. zł. Zadanie obejmuje modernizację boiska „ORLIK 2012”, w skład którego wchodzi boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku przy ul. Walecznych 20.

• W ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 otrzymamy środki na modernizację oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku – etap II. Koszt całkowity to 250 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie to 200 tys. zł. Zadanie obejmuje drugi etap modernizacji oświetlenia scenicznego. Doposażenie sali będzie służyło zaspokajaniu potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.

• W ramach zadania Mazowsze dla czystego powietrza 2024 pozyskaliśmy środki na Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka w 2024 roku. Koszt całkowity to 386 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie to 200 tys. zł. Zadanie obejmie czyszczenie ulic na mokro (ok. 163 965 mb ulic miesięcznie), przez 7 miesięcy w roku w okresie od kwietnia do października 2024 r.

• W ramach programu Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024 pozyskaliśmy dotację na wykonanie całego zadania w wysokości 40 tys. zł na Remont strażnicy OSP w Płocku Trzepowie.

• W ramach zadania Mazowsze dla zwierząt 2024 pozyskaliśmy środki na projekt: Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Płock. Koszt całkowity to 40 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie to 20 tys. zł. Projekt obejmuje kastrację ok. 180 samców zwierząt (psów i kotów), których właścicielem jest mieszkaniec Gminy Miasto Płock.

E.Janiszewska