Rezerwacja wizyty

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży to nowość w strukturach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zapisy do specjalistów już trwają.

Poradnia ma swoją siedzibę przy ul. Mikołaja Reja 15/3. Jest częścią działającego tam od kilku lat Centrum Zdrowia Psychicznego. Do tej pory w jego ramach funkcjonowały: Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Od kwietnia centrum poszerza swój profil działalności o ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży.

Poradnia będzie działać pięć dni w tygodniu, według następującego harmonogramu:

  • poniedziałek:. 7.00 – 16.00
  • wtorek: 7.00 – 20.00
  • środa: 7.00 – 20.00
  • czwartek: 7.00 – 14.30
  • piątek: 7.00 – 14.30

Godziny mogą ulec zmianie. Aktualne będą dostępne na stronie internetowej PZOZ-u.

Telefon kontaktowy: 532 403 556. Do zapisania się na wizytę nie jest potrzebne skierowanie.

Udzielane świadczenia:

  • porady psychologiczne;
  • sesje psychoterapii: indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcia psychospołecznego;
  • wizyty domowe lub środowiskowe

Poradnia udziela świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych dzieciom przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieciom i młodzieży objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodzinom lub opiekunom prawnym. Porady mogą być udzielane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Źródło: PZOZ, opr. mp