Rezerwacja wizyty

Przebudowa południowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3 na finiszu

Przebudowa południowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 dobiega końca. Pozostało wyposażyć placówkę w sprzęty. Poradnia rozpocznie działanie w nowej siedzibie od października.

– Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 umożliwi skuteczniejszą realizację zadań statutowych placówki. Zwiększyliśmy liczba gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych z 11 do 15. Powstała pełnowymiarowa sala do diagnozy i terapii Integracji sensorycznej umożliwiająca jednoczesne prowadzenie zajęć na dwóch stanowiskach. Do tego doszła sala do diagnozy i terapii dzieci autystycznych, sala do prowadzenia zajęć grupowych i warsztatów oraz sala konferencyjna przeznaczona na szkolenia rad pedagogicznych, a także Pokój Wyciszeń. Przy wejściu funkcjonować będzie Punkt Obsługi Klienta. To zupełnie nowa jakość zarówno dla pedagogów jak i dla dzieci korzystających z poradni – powiedział Roman Siemiątkowski, zastępca ds. polityki społecznej

Przedsięwzięcie miało na celu dostosowanie istniejącego południowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 (obecna siedziba przy ul. Gajcego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, drenażem opaskowym, instalacją elektryczną i niskoprądową oraz parkingiem na 20 samochodów osobowych.

– Budynek funkcjonalnie został wydzielony z pozostałej części szkoły podstawowej. W piwnicy przewidziano pomieszczenia archiwum wyposażone w regały przesuwne oraz pomieszczenia gospodarcze, techniczne i WC. Na parterze zlokalizowano punkt przyjęć interesantów, pomieszczenia administracyjne, gabinet zespołu orzekającego, dwa gabinety psychologa, pomieszczenie socjalne, WC dla niepełnosprawnych, WC męski, WC damski, serwerownia. Na I piętrze zlokalizowano 8 gabinetów pedagoga, salę integracji sensorycznej, salę INPP pomieszczenie dla matki z dzieckiem, WC damski i WC męski. Na II piętrze wykonano 2 gabinety logopedy, pokój wyciszeń, 3 gabinety psychologa, salę autyzmu, WC dla niepełnosprawnych, WC damski i męski oraz wydzielono pokoje biurowe dla MOPS (ośrodek interwencji kryzysowej, który przeniesie się tu z budynku przy ul. Zgliczyńskiego) – prezentował inwestycję Artur Zieliński, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju.

Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. W południowej części budynku wykonano windę, a od strony wschodniej przy wejściu głównym do budynku platformę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku wykonano nowe instalacje elektryczne wewnętrzne oraz nowe instalacje wody zimnej, instalacji chłodzenia, kanalizacji oraz remont instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i przebudowano instalację ppoż.

Wszystkie gabinety diagnostyczno-terapeutyczne zostały wyciszone i są klimatyzowane. Do pomieszczeń została doprowadzona instalacja sieci internetowej i wewnętrzna instalacja telefoniczna. Budynek jest wyposażony w monitoring, alarm i oświetlenie awaryjne. Wykonany został nowy tynk strukturalny na całej elewacji budynku oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Do budynku zostały wykonane nowe przyłącza: wody, cieplne i energetyczne.

Na zewnątrz od strony wschodniej budynku znajduje się parking z drogą dojazdową od ul. Kossobudzkiego wyposażoną w szlaban która jednocześnie będzie drogą pożarową z wyjazdem przez bramę pożarową do ul. Gawareckiego. W celu odwodnienia parkingu została wybudowana kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym a w celu odprowadzenia wód gruntowych przy budynku wykonany został drenaż opaskowy z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Teren zewnętrzny jest oświetlony a od strony istniejących boisk szkolnych wykonany jest dodatkowy piłkochwyt.

– Z Poradni korzystają głównie dzieci z dysfunkcjami, dlatego nowa baza lokalowa wraz ze specjalistycznym wyposażeniem – w tym nowym, certyfikowanym wyposażeniem pracowni sensorycznej w znacznym stopniu umożliwi skuteczniejszą diagnozę i terapię oraz pozwoli na rozszerzenie oferty Poradni. Tworzymy warunki do zwiększenia rodzaju i liczby różnego rodzaju działań postdiagnostycznych – indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, warsztatowych. Zajęcia te odbywać się będą na terenie placówki i obejmą dzieci i młodzież z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem, wadami wzroku i wadami słuchu. Pod opieką Poradni znajduje się kilkaset dzieci – podsumowała Agnieszka Harabasz dyrektor Wydziału Edukacji.

Całkowity koszt inwestycji: 3 352 568,00 zł, dofinansowanie: 3 282 680,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca była Firma Remontowo- Budowlana,, JAR-CEZ’’. Okres realizacji (modernizacji) zgodnie z umową: od 13 października 2020 r. do 2 września 2021 r.

K. Kozłowski