Poprzednia wersja strony Plock.eu

Przebudowa ujęcia wody „Grabówka”

Wodociągi Płockie wykonały kolejny krok programu, którego realizacja zapewni miastu bezpieczeństwo pod kątem zaopatrzenia w wodę.

Od trzech lat ta miejska spółka realizuje koncepcję kompleksowej modernizacji swojego systemu wodnego. – Dążymy do tego, by do 2026 roku był ona na tyle unowocześniony, byśmy mogli zachować jak najwyższą jakość wody – mówił na środowej konferencji prasowej przy ujęciu „Grabówka” prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Środowa konferencja prasowa przy ujęciu wody „Grabówka”

Prezydent informował, że 24 listopada Wodociągi Płockie podpisały umowę na roboty budowlane – właśnie – dla jednego z kluczowych zadań tego programu modernizacji: przebudowy ujęcia powierzchniowego „Grabówka”.

Wykonawcą została spółka Hydro-marko z Jarocina. Wartość kontraktu wynosi 10,238 netto (12,592 zł brutto). – Na inwestycję zdobyliśmy środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania 6,5 mln zł, czyli blisko 64 proc. wartości) oraz środki z preferencyjnej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w kwocie 3,7 mln zł).

Wybudowane w 1968 r. ujęcie wody powierzchniowej „Grabówka” jest dla Płocka obiektem strategicznym, stanowi główne źródło zaopatrzenia miasta w wodę. Ujęta na „Grabówce” woda z Wisły stanowi od 40 do 60 proc. wody tłoczonej do sieci. Jest ona kierowana pompami do Stacji Uzdatniania Wody w Płocku. Tam poddawana jest procesowi uzdatniania i tłoczona do sieci miejskiej.

Zakres inwestycji przy Grabówce obejmuje wymianę istniejących pomp oraz armatury wraz z rurociągami. Prace budowlane przewidziane do realizacji na czynnym obiekcie będą prowadzone pod ścisłym nadzorem inspektorów z branż: technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Mają one zakończyć się w marcu 2022 uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Modernizacja głównego źródła poboru wody wiślanej jest niezbędna dla zachowania niezawodności pracy całego systemu poboru i uzdatniania wody. Stanowi – obok planowanej przebudowy dwóch stacji uzdatniania wody (w Płocku przy ul. Górnej i w Górach ) – jeden z istotniejszych elementów wieloetapowego programu modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę oraz projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” .