Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Mamy budżet Płocka na 2023 rok

– Dziękuję za poparcie przyszłorocznego planu finansowego miasta. Mam świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczęła. Współpracując ze sobą plan ten zrealizujemy – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu miasta na 2023 rok.

Najważniejszym punktem czwartkowych obrad radnych było głosowanie nad planem finansowym Płocka na przyszły rok. I po krótkiej dyskusji Rada Miasta zdecydowaną większością głosów – bo 15 na 25 – budżet miasta na 2023 rok przyjęła. Pozostali się wstrzymali, żaden z radnych nie zagłosował więc przeciw.

Ambitny projekt w trudnych czasach

– Projekt przyszłorocznego budżetu miasta tworzyliśmy w trudnych warunkach i był on dużym wyzwaniem – tłumaczył Andrzej Nowakowski. – Wysoka inflacja i wzrost cen, zmiany w systemie podatkowym oraz ograniczanie dochodów samorządów, drożyzna i wysokie stopy procentowe kredytów, a także rosnące płace minimalne, to wszystko musi odbić się na kosztach funkcjonowania miasta – dodawał prezydent Płocka.

Andrzej Nowakowski zapewniał radnych, że mimo braku pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków unijnych z nowej perspektywy, Płock nie zrezygnuje z żadnej zaplanowanej dotychczas inwestycji.

I zaprezentował główne założenia projektu przyszłorocznego planu finansowego miasta, który wyniesie 1,234 mld zł. Prezydent Płocka przypomniał, że od pewnego czasu, każdy kolejny budżet miasta jest większy od poprzedniego.

W planie finansowym miasta na 2023 rok najwięcej wydamy na oświatę i edukację, czyli m.in. na bieżące utrzymanie szkół, wynagrodzenia, stypendia, bo 453,6 mln zł. Prawie 128 mln zł pochłonie pomoc społeczna (m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Urząd Pracy, rodzinne domy dziecka), a 62,4 mln zł przeznaczymy na tzw. gospodarkę komunalną – gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości w mieście, czy na zieleń.

Ponad 34 mln zł planujemy wydać na tzw. gospodarkę mieszkaniową i prawie 32 mln na bezpieczeństwo (utrzymanie Straży Miejskiej, na Ochotnicze Straże Pożarne, czy wsparcie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej).

Blisko 30 mln chcemy wydać na kulturę (głównie utrzymanie placówek kulturalnych), a ponad 6 – na ochronę zdrowia (na PZOZ i różne programy profilaktyczne).

Długa lista miejskich inwestycji

Listę inwestycji, które zostały wpisane do planu finansowego na 2023 rok, i które prezydent zaprezentował otwiera budowa parku wodnego „Miodolanka”. Na razie budżet nie zawiera zapisów o miejskich wydatkach na ten cel, ponieważ obiekt powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydatki będzie przewidywać dopiero plan finansowy na 2024 rok, kiedy to Płock zacznie park wodny spłacać.

Budżet przewiduje, że na dokończenie stadionu przeznaczymy w przyszłym roku 37,2 mln zł (łącznie wartość inwestycji wyniesie 173,5 mln zł), a prawie 74 mln zł – na kompleksową modernizację ul. Łukasiewicza.

W przyszłym roku kontynuować będziemy przebudowę ul. Kościuszki (16,6 mln zł), Batalionów Chłopskich (6,5 mln) oraz ul. Na Skarpie (3,1 mln).

Będziemy też budować ul. Chrostowskiej i Świtalskiej na Zielonym Jarze (2,6 mln) i modernizować ul. Lasockiego na osiedlu Dworcowa (2,1 mln). Ta ostatnia będzie inwestycją realizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i skarbnik miasta Wojciech Ostrowski

– Obok dużych i ważnych inwestycji z punktu widzenia sprawności układu komunikacyjnego miasta realizujemy także mniejsze, osiedlowe drogi – podkreślał prezydent Andrzej Nowakowski.

Są to ulice:

  • Zielona – 1,5 mln zł;
  • Cedrowa – 1,45 mln zł;
  • Zbożowa – 800 tys.;
  • Zawidzkiego – 950 tys.

Prezydent miasta wskazał też na to, jak wiele zostało zaplanowanych inwestycji w bazę oświatową. Chcemy zbudować lub rozbudować place zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 oraz przy MP nr 12, MP nr 15 i 16 (koszt od 600 do 160 tys. zł). 915 tys. zł wydamy na budowę – w miejscu starych – nowych boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 w Borowiczkach. 2 mln zł zaś na podobną inwestycję przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich.

Szkołę Podstawową nr 11 oraz Zespół Szkół Budowlanych nr 1 czeka termomodernizacja wraz z założeniem instalacji fotowoltaicznej, a SP 23 i SP 16 – modernizacja bloków żywieniowych.

Wiele projektów dynamicznego rozwoju

W planie finansowym na 2023 rok są pieniądze na wiele projektów. Jednymi z największych i najważniejszych jest dokumentacja sali koncertowej wraz z przebudową Nowego Rynku (3,7 mln zł) oraz modernizacji ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do al. Kilińskiego (400 tys. zł).

W budżecie są środki także na m.in. na projekt remontu ul. Przemysłowej na fragmencie między ul. NSZ, a Tysiąclecia.

– Staramy się rozwijać miasto dynamicznie, ale także równomiernie – komentował jeszcze przed głosowaniem radnych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – I będziemy je rozwijać, konsekwentnie realizując inwestycje, które wskazaliście i poparliście – mówił do nich po udanym głosowaniu.

Poprzednia aktualność
«