Rezerwacja wizyty

Ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

W przyjętym przez Radę Miasta Płocka programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok określony został ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert.

Terminy* ogłoszenia poszczególnych konkursów znajdziecie Państwo na poniższej grafice.

*harmonogram może ulec zmianie.

Następna aktualność
»