Rezerwacja wizyty

Raport z konsultacji programu współpracy Płocka z NGO na 2023 rok

Zakończyły się konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miasto Płock z NGOsami na 2023 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostały z organizacjami pozarządowymi oraz Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z ich wynikami.

 

RAPORT z konsultacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok – dokument do pobrania.