Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Razem możemy więcej

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, wicestarosta płocki Iwona Sierocka, starosta sierpecki Andrzej Cześnik, starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński oraz burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski podpisali w czwartek 12 sierpnia list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia szerokiego obszaru funkcjonalnego.

Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Płocka ma przyczynić się do rozwoju samorządów w naszym regionie. Pozwala ona realizować wspólne przedsięwzięcia i starać się o ich dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki obszarowi funkcjonalnemu można też realizować indywidualne projekty na terenie jednej gminy i także starać się o środki unijne, jeśli realizacja wybranego projektu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie sąsiedniego samorządu. Chcemy współpracować z sąsiednimi samorządami, powiatami i miastami, podobnie jak miało to miejsce w perspektywie unijnej w latach 2014-2020, kiedy to powołaliśmy wspólnie do życia obszar funkcjonalny – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Dla przykładu: w pierwszym i drugim programie mobilności miejskiej Płocka znalazł się zakup autobusów niskoemisyjnych (hybrydowych i spełniających najsurowsze normy diesli). Rozbudowany dzięki temu tabor Komunikacji Miejskiej pozwolił na lepsze zorganizowanie transportu zbiorowego także poza granicami Płocka oraz na zmniejszenie emisji spalin na terenach sąsiednich gmin.

Samorząd województwa mazowieckiego nie określił jeszcze swoich planów co do podejścia terytorialnego, czy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w perspektywie UE na lata 2021-27, ale nie stoi to na przeszkodzie w podpisaniu między samorządami regionu płockiego listu intencyjnego w sprawie współpracy.

– Z naszymi partnerami z obszaru funkcjonalnego z lat ubiegłych spotkaliśmy się w czerwcu bieżącego roku i zgodnie uznaliśmy, że obszar funkcjonalny powinien obejmować Płock, Sierpc, Gostynin oraz trzy powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński – podkreśla Andrzej Nowakowski.

Prezydent Płocka przyznał, że liczy również na czynne włączenie się samorządów gminnych z tego regionu.

Następstwem podpisania listu intencyjnego będzie przygotowanie i przekazanie samorządowi województwa mazowieckiego pisma, w którym znajdzie się nasza wizja potencjalnego obszaru funkcjonalnego. Będziemy musieli jeszcze przygotować strategię jego rozwoju – co jest czasochłonne i może potrwać nawet 12 miesięcy – ale pozwoli na dobre przygotowanie subregionu do aplikowania o środki Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027.

Jarosław Perzyński, Andrzej Cześnik, Iwona Sierocka, Andrzej Nowakowski, Arkadiusz Boruszewski i Paweł Kalinowski

– Będziemy starać się w tej zaczynającej się perspektywie realizować w Płocku projekty zgodne z naszą strategią rozwoju, ale wpisujące się również w kategorie wsparcia, jakie będą możliwe do dofinansowania. Zakładamy, że najważniejszymi projektami będą te związane z adaptacją miasta do zmian klimatu, utworzeniem terenów zielonych, zatrzymywaniem opadów, np. przez budowę zbiorników retencyjnych, z których zebrana w czasie intensywnych opadów woda posłuży do podlewania w porach suchych. Priorytetem będą również przedsięwzięcia obejmujące podnoszenie jakości kształcenia, rewitalizację przestrzeni miejskiej, termomodernizację budynków oraz rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dalsze unowocześnianie niskoemisyjnego taboru miejskiego – zapowiada prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.