Rezerwacja wizyty

Samorządowe wsparcie dla inicjtyw rad seniorów 2022

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 463/311/22 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” (dalej: Instrument), podjął decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków na powyższe zadanie.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.

Wszelkie informacje na temat niniejszego Instrumentu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz udzielane są przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

K. Kozłowski, źródło: Zarząd Województwa Mazowieckiego