Poprzednia wersja strony Plock.eu

Składowisko śniegu w Płocku

Urząd Miasta Płocka informuje, gdzie w sezonie zimowym 2020/2021 zostało wyznaczone miejsce z przeznaczeniem na składowanie śniegu pochodzącego z dachów, parkingów, przejść dla pieszych oraz innych obiektów na terenie miasta Płocka.

Składowisko zlokalizowane jest w tym samym miejscu co w roku ubiegłym, na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych od 86/1 do 86/6 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Długiej. Z w/w miejsca mogą korzystać mieszkańcy miasta Płocka oraz podmioty działające na jego terenie. W załączeniu mapa z lokalizacją składowiska.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«