Rezerwacja wizyty

Sprawdź swoje prawa wyborcze

Informujemy, że na stronie gov.pl istnieje możliwość sprawdzenia swoich praw wyborczych oraz miejsca, okręgu i obwodu głosowania. Dostępne są także pozostałe dane przechowywane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Zaloguj się na gov.pl, wybierz zakładkę „Twoje dane” a następnie „Centralny Rejestr Wyborców”.

W przypadku gdy wyborca nie posiada profilu zaufanego, może sprawdzić swoje dane osobiście w Urzędzie Miasta Płocka:

  • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00 – wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

  • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

Sprawdzenia można dokonać składając poniższy wniosek do 10 października 2023 r.

op. K. Kozłowski