Rezerwacja wizyty

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Płocku

Jak co roku, Urząd Miasta Płocka i CIFAL Płock, zapraszają do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości! Początek – poniedziałek 16 listopada.

Rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem. Przedsiębiorcy musieli wykazać się ogromną elastycznością w zarządzaniu swoimi firmami, ponieważ koronawirus wymusił zmianę zasad biznesowej gry. Trudno znaleźć branżę, na którą światowa pandemia znacząco nie wpłynęła – dla jednych była katastrofalna w skutkach, dla innych okazała się nieoczekiwanym sukcesem.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 nie mógłby odbyć się pod hasłem innym niż „Nowa normalność”. Ogólnie określony temat prowokuje do zadania wielu istotnych pytań: czym ma być nowa normalność i czy już w niej funkcjonujemy. Jak w nowej rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty należałoby w nich ewentualnie wprowadzić?

Kryzys okazał się światowym sprawdzianem solidarności – nie tylko międzypokoleniowej, ale również w sferze zachowań konsumenckich. Wydaje się, że wszyscy bierzemy udział w wielkim eksperymencie. Po kilku miesiącach daleko idącej reorganizacji pracy chcemy zapytać, jak oceniacie życie zawodowe i funkcjonowanie biznesów w warunkach społecznego dystansowania. Chcemy zaprosić do dyskusji o tym, co zmieniło się od początku pandemii, a przede wszystkim – które zmiany zostaną z nami na dłużej.

Debata w trakcie jednego z pierwszych Światowych Dni Przedsiębiorczości w Płocku

Płock ponownie włączył się w organizację wydarzeń współtworzących tę międzynarodową inicjatywę. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości będzie trwał od 16 do 22 listopada. W samym Płocku przygotowaliśmy różne przedsięwzięcia na cztery dni – od poniedziałku do czwartku.

Szczegółowy harmonogram, informacje na temat wydarzeń oraz odnośniki do rejestracji można znaleźć na fanpage’u Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku na Facebook’u oraz na stronie tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

ŚTP Harmonogram 2020

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest w Polsce od 2008 roku. To międzynarodowa inicjatywa promująca rozwój i aktywną postawę wobec życia. W listopadzie w całej Polsce odbywa się cykl spotkań, warsztatów i dyskusji, których najważniejszym tematem jest szeroko ujmowana przedsiębiorczość.