Rezerwacja wizyty

TNP na urodziny Kanta

Towarzystwo Naukowe Płockie zaprasza na odczyt z okazji 300 rocznicy urodzin Immanuela Kanta. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną unikatowe osiemnastowieczne wydania dzieł filozofa, które w swoich zbiorach posiada Biblioteka im. Zielińskich.

Wydarzenie pod patronatem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego odbędzie się w czwartek 25 kwietnia o godz. 17 w siedzibie TNP (pl. Narutowicza 8).

Odczyt wygłosi dr Bartosz Działoszyński, adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, historyk idei, autor książek „Życie i śmierć trzech koncepcji sztuki”, oraz „Cywilizacja Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku”, tłumacz.

Podczas spotkania w TNP drogą, która poprowadzi uczestników przez labirynt myśli autora „Krytyki czystego rozumu”, będą starodruki dzieł Immanuela Kanta. Wokół tych książek osnuta będzie opowieść o kantowskim „przewrocie kopernikańskim” w filozofii.

Źródło: TNP, opr. mp