Rezerwacja wizyty

Ul. Raczkowizna jest gotowa. Możemy jeździć

– Bezpieczeństwo ma dla mnie kluczowe znaczenie. Dzięki kompleksowej przebudowie ul. Raczkowizna jego poziom znacznie podnieśliśmy – mówił na oficjalnym otwarciu tej zmodernizowanej drogi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Raczkowizna jest leżącą na uboczu ulicą w Borowiczkach. Ma jednak duże znaczenie, ponieważ jest alternatywą dla wyjazdu z, i wjazdu do miasta ul. Wyszogrodzką.

Przez lata była wąską, nieoświetloną uliczką z nierówną nawierzchnią, bez chodnika oraz odwodnienia. Jej gruntowna modernizacja ruszyła w połowie ubiegłego roku i zaczęła się właśnie od budowy kanalizacji deszczowej. Następnie przyszła kolej na ułożenie nowej nawierzchni, chodnika i wykonanie ścieżki rowerowej na całym 800-metrowym odcinku tej drogi.

Raczkowizna ma dziś dwa pasy o szerokości 3,5 metra każdy. Taka szerokość pozwoli na poruszanie się po niej autobusom miejskim oraz samochodom ciężarowym o masie całkowitej do 16 ton.

Na skrzyżowaniu ulicy Raczkowizna i Piastowskiej powstało rondo o średnicy 18 metrów, a na dojazdach do niego – tzw. wyspy dzielące (z kostki granitowej).

Zainstalowaliśmy również nowe oświetlenie LED-owe.

Wzdłuż jezdni powstał – z jednej strony – chodnik, z drugiej – dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra. Droga ta łączy się ze ścieżką w ul. Harcerskiej. Poprzez ul. Harcerską, Raczkowiznę i drogę przez gminę Słupno stworzyliśmy wspólnie z sąsiadami ciąg rowerowy o długości ok. 20 km!

Jesienią zaś posadzimy jeszcze wzdłuż Raczkowizny 40 drzew.

– Jak ważna jest to ulica może pokazać nam sytuacja kryzysowa, kiedy będziemy musieli np. ewakuować mieszkańców tych okolic – podkreślał prezydent Andrzej Nowakowski.

Inwestycję zrealizował za kwotę 6,6 mln zł Miejski Zarząd Dróg, który zdobył też ponad 2,8 mln zł dotacji z budżetu państwa.

hw

Od lewej stoją: wójt gminy Słupno Marcin Zawadka, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i nadzorujący płockie inwestycje wiceprezydent Artur Zieliński.