Rezerwacja wizyty

Ulica Raczkowizna w Borowiczkach do rozbudowy

Już w czerwcu tego roku planujemy rozpocząć rozbudowę ul. Raczkowizna. Na ten cel pozyskaliśmy z tzw. schetynówki ponad 2,8 mln złotych. Zadanie zrealizuje Miejski Zarząd Dróg do maja 2022 r.

MZD wkrótce rozpocznie kolejną inwestycję drogową na osiedlu Borowiczki w ramach zadania pn. : Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna w Płocku”. Zgodnie z planem realizacja zadania nastąpi od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r.

Dofinansowana zostanie przebudowa drogi wraz z budową nowego ronda na skrzyżowaniu ulic: Raczkowizna – Piastowska (Gmina Słupno).  Przebudowa drogi zwiększy bezpieczeństwo na drodze i usprawni ruch kołowy, pieszy i rowerowy.

W ramach inwestycji wybudujemy:

jezdnie z  rondem na odcinku ok.491,82 m,  szerokości 7,00 dla klasy „Z” i klasy „L” na odcinku 300m zgodnie z Warunkami Technicznymi szerokość pasów 3,5 m  zostały dostosowana do struktury rodzajowej pojazdów (autobusy transportu zbiorowego miejskiego, pozamiejskiego, które będą jeździć po zrealizowaniu rozbudowy drogi  oraz samochody ciężarowe do 16 t i powyżej 16 ton). Ulica Raczkowizna w 2 miejscach styka się z drogami Gminy Słupno z Piastowską  na skrzyżowaniu (planowane rondo) i na granicy miasta przechodzi w ul. Słowiańską gminy Słupno. Skrzyżowanie ulic Raczkowizna z ulicą Piastowską Gminy Słupno zostanie przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyspą środkową (rondo) o średnicy 18 m.

chodnik jednostronny od km 0+000 do km  0+791,82 o  szerokości zmiennej  1,5 m oddalony i szer 2,0 m-3,0 m przy jezdni w świetle obrzeży, wykonany z kostki betonowej gr 8 cm, w km 0+700 dodatkowy chodnik pełniący rolę peronu dla oczekujących na autobusy.

– ścieżkę rowerową dwukierunkową szer. 2,5 m w świetle obrzeży od km 0+000 do km do km 0+487,5 od km 0+487,5 do km 791,82 szerokości 2 m łącząca się ze ścieżką w ul. Harcerskiej,

wyspy dzielące przy rondzie z kostki granitowej,

kanalizację deszczowa wraz z wpustami,

oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlających pas drogowy.

Po wybudowaniu drogi zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na przebudowanym odcinku drogi. Zostaną zagospodarowanie tereny zielone oraz nastąpi usunięcie związanych z przebudową kolizji gazowych. Droga i jej elementy po rozebraniu stanu istniejącego zostaną dostosowane do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Planowana kwota dofinansowania 50 % w kwocie : 2 .843. 557,10 zł z „Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg”.

K. Kozłowski