Poprzednia wersja strony Plock.eu

Uwaga! Pogarsza się jakość powietrza

Prognoza na piątek 2 października, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska, przewiduje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Nad znacznym obszarem Polski może wystąpić napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego, prawdopodobnie spowodowany pożarami lasów. Przyczyną może też być unoszenie się pyłu z obszarów stepowych. Warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjają dziś napływowi zanieczyszczonych mas powietrza.

Takie pogorszenie jakości powietrza oznacza, że należy ograniczyć wysiłek fizyczny na zewnątrz, należy także ograniczyć wietrzenie pomieszczeń oraz działania zwiększające zanieczyszczenie powietrza jak np. palenie w kominku.

Szczególnie powinny uważać osoby cierpiące na choroby układu krążeniowego lub oddechowego, kobiety w ciąży oraz seniorzy.

opr.hw