Rezerwacja wizyty

Uwaga! Przedłużamy konkurs

Na prośbę uczniów, Młodzieżowa Rada Miasta Płocka – będąca organizatorem konkursu „Płock – miasto przyszłości” – postanowiła wydłużyć termin składania prac. Konkursowe dzieła można przesyłać do 3 grudnia.

Przypominamy, temat pracy konkursowej brzmi: „Moja wizja Płocka za 20 lat. Płock jako miejsce atrakcyjne do życia”. Swoją wizję uczestnicy konkursu mogą przedstawić w formie pisemnej, literackiej, za pomocą prezentacji multimedialnej lub filmu.

Prace będą rozpatrywane w dwóch grupach wiekowych:

  • Pierwszą z nich stanowią dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych, które swoją wizję mogą zaprezentować poprzez pracę plastyczną, dowolną formę pisemną lub prezentację multimedialną.
  • W drugiej grupie rywalizować będzie młodzież z VIII klas podstawówki oraz ze szkół ponadpodstawowych, którzy do wyboru mają esej, prezentację, pracę plastyczna oraz film.

Dokładne wytyczne dotyczące konkursowych form są opisane w regulaminie konkursu. Należy wypełnić formularz, który jest przygotowany w dwóch wersjach: dla uczestników niepełnoletnich i dla pełnoletnich.

Nowy termin nadsyłania prac upływa 3 grudnia 2023 r.

Ta inicjatywa została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Płocka oraz honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
Konkurs „Płock – miasto przyszłości” jest elementem zadania pod nazwą „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”. Zadanie pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

op. EJ, źródło: Młodzieżowa Rada Miasta Płocka

 

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»