Rezerwacja wizyty

V edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej po raz piąty nagrodzi podmioty, które łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, a także samorządy, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Wyróżni podmioty, które w sposób widoczny przyczyniają się do wzmacniania sektora ekonomii społecznej oraz do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, a także wzmacniania spójności i solidarności społecznej.

Konkurs organizowany jest od 2018 roku w ramach projektu realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, które chciałyby znaleźć się w gronie najlepszych podmiotów Ekonomii Społecznej i Solidarnej, proszone są o zgłaszanie się do dnia 20 kwietnia 2022 roku, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie konkursu http://znakjakosci.mrips.gov.pl

W roku 2022 certyfikaty i statuetki przyznawane będą podmiotom ekonomii społecznej w czterech kategoriach:
I. Debiut roku;
II. Najlepszy pracodawca;
III. Sukces rynkowy;
IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wygraną w kategorii
V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Jak zdobyć Znak Jakości? Wystarczy 5 kroków.
1. Wejście na stronę www.znakjakosci.mrips.gov.pl
2. Zapoznanie się z zasadami Regulaminu Konkursu.
3. Wybór kategorii konkursu.
4. Wypełnienie formularza konkursu.
5. Wysłanie zgłoszenia.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody tj. pakiety wsparcia doradczo-szkoleniowego, filmy promocyjne, wyposażenie związane z prowadzeniem działalności oraz udział w targach branżowych. Natomiast podmiot certyfikowany może uzyskać pakiety wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz nagrody rzeczowe. Wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udziałem w naborze można otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie konkursu, jak również w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do odwiedzania strony http://znakjakosci.mrips.gov.pl oraz mediów społecznościowych MRiPS, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące konkursu.

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»