Rezerwacja wizyty

Od soboty otwarty przejazd przez skrzyżowanie

Jeśli pogoda nie ulegnie załamaniu – w sobotę po południu otworzymy przejazd przez skrzyżowanie ul. Wyszogrodzkiej z ul. Spółdzielczą i ul. Południową.

W czwartek 30 marca firma wykonująca przebudowę ul. Spółdzielczej zaczęła asfaltowanie tego skrzyżowania. Jeśli pogoda nie stanie nam na przeszkodzie – w piątek dokończy prace bitumiczne.

Asfaltowanie dojazdu do skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej ze Spółdzielczą

Plan zakłada, że w sobotę rano i przed południem drogowcy wymalują oznakowanie poziome (będzie to tzw. cienkowarstwowe malowanie, które należy traktować jako oznakowanie doraźne; docelowe zostanie wykonane oznakowanie grubowarstwowe, gdy temperatura powietrza i nawierzchni będzie wynosiła co najmniej 5 stopni Celsjusza, a wilgotność – najwyżej 85 proc.) i w sobotę pod koniec dnia otworzą przejazd przez skrzyżowanie ul. Wyszogrodzkiej, Spółdzielczej i Południowej.

Nadal wyłączona z ruchu pozostanie sama ul. Spółdzielcza, choć jej modernizacja dobiega końca. Akceptujemy przedłużenie prac do 21 kwietnia, ich zaawansowanie jest na tyle duże, że można mieć nadzieję, iż oddanie całej ulicy do ruchu nastąpi przed tą datą.

hw