Rezerwacja wizyty

Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców – zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca funkcję Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs ruszył 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji.

Do konkursu zapraszamy organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia) zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 16 czerwca 2022 r. do nie później niż 30 listopada 2022 r.

OKRES REALIZACJI WARSZTATÓW: lipiec-sierpień 2022 r.

UCZESTNICY: kobiety (matki, opiekunki prawne) z Ukrainy mające status uchodźczyń oraz ich dzieci.

MIEJSCE REALIZACJI: Polska (działania wyjazdowe).

WIEK UCZESTNIKÓW: kobiety (>18), dzieci (0-18).

Więcej informacji na stronie: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/wakacyjne-warsztaty-edukacyjne-dla-uchodzcow-nabor-od-29-kwietnia?fbclid=IwAR2Oo3_ugp6ZR4hM0WTEmv-px_WdjLC3nZt26OpEsIZejvjd8RjIGGYxDX8