Rezerwacja wizyty

Wnioskujemy o 29,9 mln zł na płockie zabytki

– Dbamy o historyczne dziedzictwo naszego miasta i jego mieszkańców. Dlatego będziemy starać się o pieniądze na remont zabytkowych budynków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – miesiąc temu zapowiadał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Już wiadomo, że chcemy pozyskać prawie 29,9 mln zł dofinansowania na dziesięć inwestycji – osiem zabytków znajduje się w rękach miasta i dwa – w prywatnych.

Prawie po milionie złotych chcemy pozyskać na remont i prace konserwatorskie przy rogatkach dobrzyńskich i południowej rogatce warszawskiej (północna przeszła renowację w 2020 roku dzięki mieszkańcom i Budżetowi Obywatelskiemu Płocka). Na prace przy pozostałych zabytkach potrzebujemy więcej środków, dlatego wystąpiliśmy o maksymalną dotację, czyli po 3,5 mln zł na każdy.

W ceglanym budynku przy ul. 1 Maja 11 mieścił się carski urząd skarbowy. Dziś urzęduje tam Szkoła Podstawowa nr 6, a jej wiekowa siedziba wymaga zabezpieczenia przed wilgocią i utratą ciepła, modernizacji wentylacji i dostosowania do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. „Szóstka” nie jest jedyną szkołą, która znalazła się na liście. Chcemy pozyskać środki na remont elewacji Jagiellonki, m.in. renowację dekoracyjnych elementów, wymianę okien i naprawę tarasu widokowego na dachu. Na renowację ścian, sufitów i posadzek, naprawę tynków i sztukaterii, wymianę instalacji wewnętrznych w Książnicy Płockiej potrzeba ponad 5 mln zł. Dlatego też ten projekt został zgłoszony do RPOZ. Dwa miliony więcej potrzeba na prace przy moście im. Legionów Piłsudskiego. Zabytkowa konstrukcja potrzebuje wzmocnienia, aby wytrzymać rosnące natężenie ruchu. Najdroższym wśród miejskich wniosków jest kompleksowy remont dziewiętnastowiecznego budynku, w którym znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Został oszacowany na ponad 10,5 mln zł, dofinansowanie ma pokryć ok. 33% tych kosztów.

Zasady programu obudowy zabytków pozwalały na ubieganie się o wsparcie finansowe również inwestycji prywatnych. Jednak właściciele nieruchomości czy ruchomości znajdujących się na terenie miasta mogli zgłaszać się tylko za pośrednictwem urzędu. Od 6 do 20 lutego trwał nabór ich wniosków. Wpłynęło siedem. Jeden z powodów formalnych nie był brany pod uwagę.

Komisja oceniła każde ze zgłoszeń wg siedmiu kryteriów. Przyznane punkty były podstawą do stworzenia listy projektów. Te z najwyższą punktacją zostały rekomendowane do zgłoszenia do RPOZ. To renowacja bazyliki katedralnej i zespołu klasztorno-świątynnego Mariawitów.

Parafia katedralna wnioskuje o prawie 3,5 mln zł na wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji katedry w części transeptu i prezbiterium – jej oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, wymianę części fug itd. Planuje oczyszczenie i scalenie kolorystyczne części polichromii.

Natomiast Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP chciałby przeprowadzić m.in. kompleksową renowację ścian zewnętrznych neogotyckiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Zająć się odnowieniem schodów zewnętrznych oraz spękanego łuku ceglanego nad jedną z bram od strony ul. Kazimierza Wielkiego.

Wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyliśmy 13 marca.

mk