Rezerwacja wizyty

XLVI Sesja Rady Miasta Płocka

W czwartek 29 września odbyła się XLVI Sesja Rady Miasta Płocka, której ważnymi punktami były informacje na temat realizacji budowy sieci gazowniczej w Płocku, przyjęcie Programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz nadanie nazw dla płockich rond. Dyskutowano także nad lokalizacją nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bielskiej.

Obrady rozpoczęły się od uroczystości związanej z jubileuszem urodzin radnych Iwony Krajewskiej i Jerzego Seweryniaka i wręczenia kwiatów jubilatom przez koleżanki i kolegów radnych.

W pierwszej części obrad przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa podsumowali dotychczasowy przebieg realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części miasta (do pobrania: Prezentacja PSG). W latach 2016-2022 wybudowano 23 km gazociągów na terenie lewobrzeżnej części Płocka, z czego na osiedlu Ciechomice – 8,0 km gazociągów, na osiedlu Góry – 6,3 km gazociągów, a na osiedlu Radziwie – 8,7 km gazociągów.

Radni przyjęli także Program współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. (do pobrania)

Uchwalono także nowe nazwy dla rond w Płocku. Na skrzyżowaniu ulic Kostrogaj i Przemysłowa istniejące rondo otrzymało nazwę Rondo Przyjaciół Płocka, natomiast w ciągu ul. Raczkowizna nowe rondo otrzymało nazwę Rondo Pracowników Cukrowni Borowiczki. Radni zdecydowali o zdjęciu z programu sesji projektu uchwały o zmianie nazwy dla Ronda Otolińska, a proponowana nazwa Rondo Miast Partnerskich zostanie przydzielona do innego ronda w późniejszym terminie.

Dyskutowano także nad ustaleniami lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Bielskiej, związanych z planami budowy przez developera nowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną na terenie byłych zakładów drobiarskich (prezentacja do pobrania). Poruszano w dyskusji głównie sprawę liczby miejsc parkingowych i związanych z tym możliwych niedogodności dla mieszkańców osiedli Łukasiewicza i Kochanowskiego.

Podczas XLVI Sesji Rady Miasta Płocka radni przyjęli wszystkie projekty uchwał oraz dokumenty i raporty przygotowane na obrady. Wyniki głosowań, dokumenty na XL Sesję RMP oraz uchwały są dostępne w portalu e-Sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapis transmisji sesji dostępny jest tu.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»