Poprzednia wersja strony Plock.eu

XXIV sesja Rady Miasta Płocka

W czwartek 29 października odbyła się XXIV sesja Rady Miasta Płocka. Ze względu na sytuację epidemiczną obrady prowadzone były w sposób zdalny. Tematem wiodącym była aktualna Informacja na temat sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS-CoV-2 i działania jakie są podejmowane w tym zakresie przez odpowiednie instytucje.

Prezydent Andrzej Nowakowski nie miał optymistycznych informacji. – Sanepid nie działa, 44 osoby są albo na zwolnieniu lekarskim, kwarantannie lub z pozytywnym wynikiem na koronawirusa.  Najprawdopodobniej obowiązki naszego sanepidu będzie musiał przejąć inny sanepid.  Sytuacja w Płocku, jak i w całej Polsce, jest niestety zła i może być jeszcze gorsza – powiedział prezydent. Pozytywne jest to, że wciąż działają wszystkie instytucje miejskie i jednostki. Częściowo pracujemy i wykonujemy obowiązki zdalnie – dodał Andrzej Nowakowski.

O sytuacji miejskiego Szpitala Św. Trójcy mówił dr Paweł Sobieski natomiast o sytuacji WSZ im. M. Kacprzaka mówił dyrektor Stanisław Kwiatkowski. Niestety sytuacja obu placówek w związku z pandemią i zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu oraz pacjentów jest trudna. Zamknięte bądź bez przyjęć pacjentów pozostają niektóre oddziały w obu placówkach. Na terenie regionu płockiego funkcjonuje tylko jedna karetka transportowa dla pacjentów zakażonych koronawirusem co bardzo utrudnia transport chorych. Choć pojawiają się nieoficjalne informacje, że Wojewoda Mazowiecki  planuje, iż każdy szpital na terenie województwa będzie mieć obowiązek  wydzielenia i utworzenia 30 proc. tzw. łóżek covidowych, to żaden z dyrektorów płockich szpitali  nie potwierdził w czasie sesji otrzymania wytycznych administracji rządowej w tej sprawie.

Dyrektor Kwiatkowski potwierdził natomiast, że istnieje projekt stworzenia w Płocku covidowego szpitala polowego na 200 łóżek w terminie maksymalnie 10 dni, gdzie miałby być wykorzystany personel WSZ. Potwierdził także, że Wojewoda nakazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu wspólnie z ośrodkiem Zacisze w Koszelówce zorganizowanie izolatorium na 86 miejsc dla osób zdrowych, które nie mają warunków do izolacji w domach. Wojewoda nakazał także włączyć płocką straż miejską pod jurysdykcję policji.

Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją epidemiczną w Płocku radni przystąpili do kolejnego etapu prac związanego z przyjęciem przygotowanych na sesję dokumentów.

Radni zapoznali się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty, Informacją o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych, Sprawozdaniem z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz Realizacją Płockiego Programu Rewitalizacji.

Wszystkie informacje i sprawozdania oraz projekty uchwał zostały przyjęte przez radnych w głosowaniach. Nie wyrażono zgody na rozwiązanie stosunku pracy między Politechniką Warszawską a radnym Edwardem Bogdanem, który m. in. prowadzi chór Politechniki.

Wszystkie dokumenty oraz uchwały Rady Miasta Płocka z XXIV sesji są dostępne w portalu e-Sesja oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

K. Kozłowski

Następna aktualność
»