Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Z CIFALem o pomocy dla Ukrainy

W dniach 4-5 maja Płock odwiedzili Dyrektor Globalnej Sieci CIFAL, Alex Mejia oraz Dyrektor CIFAL Malaga, Julio Andrade. Podczas spotkania z Prezydentem Andrzejem Nowakowskim analizowali sytuację, w jakiej znalazł się Płock i inne polskie samorządy oraz ich potrzeby w kontekście napływu uchodźców do Polski.

Wizyta rozpoczęła się w środę, w Centrum Pomocy Płockiego Wolontariatu przy ul. Misjonarskiej, gdzie goście mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda pomoc udzielana znajdującym się w mieście Ukraińcom. Rozmawiali z wolontariuszami na temat ich zaangażowania i doświadczeń oraz najpilniejszych potrzeb uchodźców. Dowiedzieli się również jak wygląda organizacja zbiórek, sortowanie, oraz wydawanie czy wysyłka darów.

Podczas czwartkowego spotkania online ze Związkiem Miast Polskich prezydent Andrzej Nowakowski opowiadał o sytuacji Ukraińców w Płocku i o wszystkich działaniach, jakie podejmuje miasto na rzecz uchodźców oraz naszego miasta partnerskiego, Żytomierza. – Przez ostatnie dwa miesiące pomoc organizowana przez nasz samorząd możliwa była dzięki mieszkańcom Płocka, organizacjom pozarządowym i pracownikom firm, którzy natychmiast włączyli się w różnorodne działania. Do tej pory w prywatnych domach mieszka większość z przebywających w Płocku uchodźców. W tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, widać, jak ważna jest współpraca międzynarodowa. Możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, a przede wszystkim spieszyć z konkretną, adekwatną w danym momencie, pomocą – podkreślał.

Dyrektor Mejia wyraził swoją nadzieję na sukces działań ONZ dążących do zawieszenia broni oraz podziw dla naszego miasta, mieszkańców oraz samorządu, za przyjęcie osób uciekających przed wojną. Zadeklarował także zaangażowanie UNITAR we wsparcie Płocka, innych samorządów oraz naszego miasta partnerskiego Żytomierza, aby lepiej współpracować w zakresie przyjmowania uchodźców. Dyrektor CIFAL Malaga, Julio Andrade, opowiadał o centrum koordynacji w Maladze, które przyjęło już ponad 7 tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP, przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli polskich miast, dotyczącej sytuacji związanej z napływem uchodźców. Podkreślił, że Polska nie ma doświadczenia w budowaniu długofalowych relacji z migrantami, mających na celu integrację społeczną i ekonomiczną, więc doświadczenia hiszpańskiego miasta Malaga mogą okazać się dla nas bardzo cenne. Dyrektor Mejia ponownie podkreślił zaangażowanie UNITAR, który poprzez szkolenia może dzielić się wiedzą z samorządami, dzięki czemu miastom łatwiej będzie organizować pobyt uchodźców, a samym uchodźcom rozwijać się i samodzielnie pracować lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Mer Żytomierza, Serhij Suchomlyn, połączył się online z uczestnikami spotkania w ratuszu – delegacją CIFAL, prezydentem Płocka, jego zastępcą Arturem Zielińskim i pracownikami Urzędu Miasta Płocka, aby opowiedzieć o sytuacji swojego miasta i mieszkańców. Podziękował za pomoc przekazaną przez Płock oraz za ciągłe wsparcie. Przekazał informację o najpilniejszych potrzebach oraz omówił możliwości współpracy z globalną siecią CIFAL.

Alex Mejia przekazał prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu list gratulacyjny od ONZ z pochwałą za wysiłki miasta i mieszkańców na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz podziękowaniem za współpracę w strukturach UNITAR. W uznaniu za wspaniałą postawę odzwierciedlającą wartości Organizacji Narodów Zjednoczonych prezydent otrzymał również ozdobną przypinkę ONZ.

Przypomnijmy, że CIFAL Płock, działający w strukturach Urzędu Miasta Płocka, jest jedynym afiliowanym ośrodkiem szkoleniowym UNITAR (Instytutu ONZ do spraw Badań i Szkoleń) w Europie Środkowej i Wschodniej.  Globalna Sieć CIFAL służy jako platforma do podnoszenia kompetencji liderów środowisk lokalnych oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

ag