Rezerwacja wizyty

Zaczynamy remont ul. Spółdzielczej

Na poświąteczny wtorek drogowcy zapowiedzieli rozpoczęcie przebudowy ul. Spółdzielczej. Roboty potrwają prawie rok, droga będzie w tym czasie nieprzejezdna.

Prace będą kompleksowe i polegać będą przede wszystkim na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Kolektor deszczowy powstanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Styczniowych do ul. Południowej (przebudowa obejmie również fragment tej ostatniej ulicy). Inwestycja polegać będzie również na budowie przepompowni wód deszczowych oraz przebudowie sieci wodociągowej i energetycznej.

Na koniec przyjdzie oczywiście czas na zainstalowanie nowego oświetlenia oraz na ułożenie nowej nawierzchni i wykonanie – to nowość – drogi rowerowej.

Utrudnienia będą duże. Przejazd przez skrzyżowanie ul. Spółdzielczej i Wyszogrodzkiej będzie zamknięty na okres co najmniej miesiąca. Dziś jest jeszcze wcześniej, by termin precyzyjnie podać.

Na końcu przyjdzie czas na zainstalowanie przy ulicy nowego oświetlenia i odtworzenie nawierzchni. Nowością będzie droga rowerowa, której dziś tu brakuje.

Ulica Spółdzielcza

Koszt prac – prawie 10 mln zł.

Na zrealizowanie zadania wykonawca ma 11 miesięcy od chwili podpisania umowy. A ta została podpisana 15 lutego.

Następna aktualność
»