Rezerwacja wizyty

Zadbaj o pupila – Mazowsze dla zwierząt

Informujemy, że w okresie od 25 marca do 5 października 2024 r. istnieje możliwość  całkowicie bezpłatnego wykastrowania samca psa lub kota, którego właściciel jest mieszkańcem Gminy – Miasto Płock. Warunkiem bezpłatnego zabiegu jest oznakowanie swojego pupila chipem i zarejestrowanie jego numeru w bazie danych – również bezpłatnie.

Wykaz czynności obejmujących zabieg kastracji wykonywany w siedzibie zakładu leczniczego:

 1. wizyta kwalifikująca, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem,
 2. wykonanie standardowego zabiegu kastracji w narkozie infuzyjnej,
 3. zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy w tym podanie w razie potrzeby środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 4. wizyta kontrolna, w tym badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest:

 1. Właściciel zwierzęcia musi mieć adres zameldowania lub zamieszkania na terenie Gminy – Miasto Płock.
 2. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia formularza „Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji zwierzęcia (psa/kota), którego właściciel jest mieszkańcem Gminy – Miasto-Płock” w 2024 r.”  – do pobrania
 3. Okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres  zameldowania/zamieszkania na terenie Gminy Płock np. zeznanie podatkowe złożone za rok poprzedni).
 4. Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
 5. W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
 6. Zwierzę zgłoszone do zabiegu musi być oznakowane czipem.
 7. Skierowania na ww. należy odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta .

Formularze wniosku  można  uzyskać również w  Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta (stanowisko nr 14). Informacje dostępne są także pod numerem telefonu: 24 367 16 69.

Dzięki pozyskanym przez Miasto Płock środkom z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” można wykastrować samca psa lub kota, bez limitów liczbowych, co niewątpliwie pozwoli ograniczyć narastanie zjawiska bezdomności wśród zwierząt.

Zadanie pn: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Płock” w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt- Mazowsze dla zwierząt 2024″

Szacunkowy koszt całkowity: 40 000 zł

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi: 20 000 zł

K. Kozłowski