Rezerwacja wizyty

Zgłoś płocki zabytek w konkursie!

– Trwa konkurs „Nasz zabytek”, w którym wspólnie możemy powalczyć nawet o 1 mln zł dofinansowania na rewitalizację płockiego zabytku. Proponujemy mieszkańcom zgłoszenie południowej części Rogatek Warszawskich – zachęca prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Obecnie trwa pierwszy etap konkursu, w którym zgłaszane są zabytki z całego Mazowsza. Samorząd Płocka sukcesywnie finansuje renowację płockich zabytków, ale potrzeby w tym zakresie nadal są duże. Jednym z obiektów, który jest charakterystyczny dla Płocka i jednocześnie unikalny w skali regionu, są Rogatki Warszawskie. W północnej części mieści się filia Książnicy Płockiej. Ten budynek został wyremontowany w 2020 r. w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Część południowa, w której działalność prowadzi Stowarzyszenie Monar, czeka jeszcze na renowację. I właśnie o ten budynek chcemy zawalczyć w konkursie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Płocka do podjęcia wspólnego wyzwania i zgłoszenia Rogatek Warszawskich jako zabytku w konkursie Fundacji Most the Most. Ważny jest fakt, że im więcej zgłoszeń na konkretny zabytek, tym większe szanse na jego zwycięstwo i dofinansowanie renowacji. Czasu jest niewiele, bo tylko do 1 listopada włącznie.
Na podstawie dokonanych zgłoszeń zostanie wybrany jeden zabytek w województwie. W drugim etapie konkursu możliwe będzie zgłaszanie pomysłów na nowy sposób funkcjonowania czy na nową jego funkcję społeczną.

By zgłosić zabytek należy wypełnić krótką ankietę oraz załączyć kilka fotografii. Materiały pomocnicze oraz zdjęcia znajdują się poniżej.

Link do zgłoszenia: https://www.webankieta.pl/ankieta/676986/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html
Możliwe jest oczywiście zgłoszenie własnej propozycji zabytku wymagającego renowacji. Więcej o konkursie: tutaj.


Opis zabytku (możliwość kopiowania): tutaj