Rezerwacja wizyty

City Coders Hackathon Płock już 24-25 września

Miasto Płock już po raz piąty organizuje Hackathon i zaprasza młodych entuzjastów innowacji do stworzenia miejskiej aplikacji. Maraton programistyczny odbędzie się 24-25 września 2022 roku w Centrum Edukacji Grupa Orlen przy Al. Floriana Kobylińskiego 25 w Płocku.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb mieszkańców i aktualnych wyzwań miasta

Dobrani w 3-osobowe zespoły, uczestnicy hackathonu będą mieli za zadanie stworzyć aplikację odpowiadającą na potrzeby mieszkańców. Młodzi innowatorzy pod okiem doświadczonych ekspertów zaprojektują rozwiązania nawiązujące do jednego z trzech proponowanych tematów:

 • Integracja społeczna: aplikacje związane z włączeniem mniejszości narodowych do życia społecznego na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem grup uchodźców z Ukrainy
  w zakresie: edukacji, zdrowia, kultury, administracji i życia społecznego.
 • Energia odnawialna energia przyszłości: aplikacje związane z energią odnawialną
  w szczególności ułatwiające identyfikację rozwiązań najlepszych dla budynków
  o przeznaczeniu mieszkalnym i gospodarczym, terenów otwartych w mieście i poza nim; również aplikacje wykonujące analizę opłacalności inwestycji w OZE, analizę techniczną
  i wdrożeniową rozwiązań, a także wspierające optymalizację zużycia energii i promujące dobre nawyki.
 • Miasto dla młodych: aplikacje zachęcające młodych ludzi do budowania przyszłości w Płocku np. ułatwiające poszukiwanie uczelni, pracy, mieszkania, możliwości spędzania wolnego czasu oraz ukazujące zalety życia w mniejszym mieście, np.: baza uczelni i kierunków z kryteriami rekrutacji, ośrodki sportu i rekreacji, miejsca rozrywki i gastronomii; porównanie kosztu życia w małych i dużych ośrodkach miejskich czy dostępne programy wsparcia oferowane przez administrację samorządową i rządową dla młodych ludzi – w zakresie mieszkania, pracy.

– Hackathon to nie tylko rywalizacja, programowanie i kodowanie. Jako organizatorzy, bardzo duży nacisk kładziemy na przekazanie uczestnikom wiedzy, która będzie pomocna na etapie komercjalizacji stworzonych projektów oraz zakładania własnego biznesu. Jestem pewien, że wspieranie potencjału tych niezwykle ambitnych i utalentowanych młodych ludzi pomoże im odnieść sukces, a zaprojektowane rozwiązania długo będą służyć mieszkańcom Płocka – podkreśla Andrzej Nowakowski, prezydent Miasta Płocka.

Tegoroczny Hackathon odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju- inicjatywy mającej na celu wspieranie i promocję działań realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zagadnienia, z jakimi będą mierzyć się uczestnicy, są blisko związane z kierunkami działania określonymi w globalnej Agendzie 2030, w myśl której wszystkie państwa członkowskie ONZ wspólnie działają na rzecz przekształcania świata.

 

Hackathon to motywacja do dalszego rozwoju!

Czwartą edycję wydarzenia wygrała drużyna MMK. Zwycięska grupa stworzyła zintegrowaną szynę danych, aplikację typu back office. Centralny system integrujący rozproszone bazy danych, który przyspiesza i ułatwia dostęp do informacji pracownikom firm i instytucji, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i transparentność całego procesu. Zwycięskie zespoły, wśród których znalazły się również What the Hack (twórcy aplikacji zachęcającej do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, która jednocześnie uwzględnia bezpieczeństwo pasażerów i zmniejszenie zagrożenia zarażeniem Covid-19) oraz DEV IT (aplikacja „Safe IT” umożliwiającą zbieranie danych o osobach znajdujących się wewnątrz danego budynku lub w wybranej strefie, zapewniając bezpieczeństwo i sprawną organizację np. podczas ewakuacji) miały możliwość rozwoju swoich pomysłów dzięki współpracy z doradcami  Assay Group oraz udziałowi w programie akceleracyjnym Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

Organizatorami maratonu programistycznego jest Urząd Miasta Płocka oraz CIFAL Płock (afiliowany ośrodek szkoleniowy UNITAR − Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań). Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem objęła Grupa Assay, jeden z prywatnych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, GovTech Polska oraz Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zespół można zarejestrować na stronie: http://hackathon.plock.eu/ do 20 września 2022 roku (decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona) a wszystkie aktualności publikowane są na fanpage’u wydarzenia.

op. K. Kozłowski, A. Kochanowska