Rezerwacja wizyty

Zapuść korzenie w Płocku

– Zapraszamy mieszkańców do wspólnego decydowania o zadrzewianiu miasta. Każdy mieszkaniec może wskazać miejsce, gdzie chciałby, aby rosło drzewo. Pracownicy urzędu sprawdzą, czy teren należy do miasta, czy nie ma w tym miejscu żadnej kolizji i wówczas posadzimy tam drzewo – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez aplikację LocalSpot w zakładce zieleń miejska, emailem: bim@plock.eu lub na profilu miasta na Facebooku.

„Zapuść korzenie w Płocku” to kampania społeczna skierowana do płocczan mająca na celu podniesienie świadomości dotyczącej stanu środowiska naturalnego, możliwości jego ochrony oraz sposobów ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na przyrodę.

ab