Rezerwacja wizyty

Zgłoś Rogatki Warszawskie w konkursie „Nasz zabytek”

– Trwa konkurs „Nasz zabytek”, w którym wspólnie możemy powalczyć nawet o 1 mln zł dofinansowania na rewitalizację płockiego zabytku. Proponujemy mieszkańcom zgłoszenie południowej części Rogatek Warszawskich. To nasze drugie podejście  – zachęca prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Obecnie trwa pierwszy etap konkursu, w którym zgłaszane są zabytki z całego Mazowsza. Samorząd Płocka sukcesywnie finansuje renowację płockich zabytków, ale potrzeby w tym zakresie nadal są duże. Jednym z obiektów, który jest charakterystyczny dla Płocka i jednocześnie unikalny w skali regionu, są Rogatki Warszawskie. W północnej części mieści się filia Książnicy Płockiej. Ten budynek został wyremontowany w 2020 r. w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Część południowa, w której działalność prowadzi Stowarzyszenie Monar, czeka jeszcze na renowację. I właśnie o ten budynek ponownie chcemy zawalczyć w konkursie – w edycji na 2022 r. nie udało się.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Płocka do podjęcia wspólnego wyzwania i zgłoszenia Rogatek Warszawskich jako zabytku w konkursie Fundacji Most the Most. Ważny jest fakt, że im więcej zgłoszeń na konkretny zabytek, tym większe szanse na jego zwycięstwo i dofinansowanie renowacji. Czasu jest niewiele, bo tylko do 15 października 2023 r. włącznie.
Na podstawie dokonanych zgłoszeń zostanie wybrany jeden zabytek w województwie. W drugim etapie konkursu możliwe będzie zgłaszanie pomysłów na nowy sposób funkcjonowania czy na nową jego funkcję społeczną.

By zgłosić zabytek należy wypełnić krótką ankietę oraz załączyć kilka fotografii. Materiały pomocnicze oraz zdjęcia znajdują się poniżej.

Link do zgłoszenia: https://www.webankieta.pl/ankieta/885550/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html

Możliwe jest oczywiście zgłoszenie własnej propozycji zabytku wymagającego renowacji.

K. Kozłowski