Rezerwacja wizyty

Zmodernizujemy obwodnicę Płocka

– Mamy wstępne porozumienie z GDDKiA na temat zbudowania drogi ekspresowej S10 w pobliżu Płocka. Pozwala nam ono zacząć prace nad zmodernizowaniem naszej obwodnicy pod kątem połączenia jej z „ekspresówką” – podkreślał na środowej konferencji prasowej prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

– Modernizacja obwodnicy ma polegać na budowie wiaduktu nad Rondem Wojska Polskiego na kierunku północ-południe i poszerzeniu jej fragmentu do dwóch jezdni oraz czterech pasów – kontynuował prezydent miasta. – A następnie na połączeniu jej kolejnym wiaduktem nad rondami Otolińska i Stanisława Osieckiego do węzła w rejonie ul. Jędrzejewo, gdzie planujemy skrzyżowanie typu „trąbka”, które wyprowadzi ruch z obwodnicy, 7-kilometrową, czteropasmową trasą na drogę ekspresową S10 pod Goślicami.

Koncepcja modernizacji obwodnicy. Szarym kolorem zaznaczone są planowane drogi poza granicami miasta

Warto przypomnieć, że od początku – od chwili powstania pierwszego odcinka obwodnicy w 2014 roku – powtarzaliśmy, że budujemy tę drogę w niepełnym standardzie. Chodziło o to, by jak najszybciej zafunkcjonowała i zaczęła wyprowadzać ruch tranzytowy z miasta. Uprzedzaliśmy, że z czasem będziemy ją stopniowo modernizować. Dlatego obok pierwszych odcinków obwodnicy zostawiliśmy miejsce na wielopoziomowe skrzyżowania i dodatkowe pasy ruchu. Nadszedł czas na opracowanie koncepcji modernizacji obwodnicy, ponieważ GDDKiA podjęła kroki, zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej, dotyczącej przebiegu S10 obok Płocka (w trzech wariantach). Decyzja ta jest ważnym krokiem w kierunku zaprojektowania tej inwestycji, określa ona projektantom wymagania, dotyczące zminimalizowania wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Prezydent Andrzej Nowakowski przypomniał, że początkowo GDDKiA rozważała modernizację – jako dojazdu do S10 – ulicy Bielskiej wraz z jej przedłużeniem do Goślic. Udało się jednak przekonać tę rządową agendę do innego rozwiązania. Koszt przebudowy ul. Bielskiej byłyby niewspółmiernie duży, a jej modernizacja np. między torami kolejowymi, a cmentarzem komunalnym byłaby także bardzo trudna technicznie. Poza tym inwestycja w takim kształcie nie rozwiązałaby jednego problemu: wciąż ruch tranzytowy odbywałby się przez centrum Płocka. – Przekonaliśmy GDDKiA, że lepszym rozwiązaniem jest modernizacja naszej obwodnicy i wykonanie nowego odgałęzienia od niej w kierunku S10, takiego łącznika z drogą ekspresową – tłumaczył Andrzej Nowakowski.

Połączenie nas z S10 ul. Wyszogrodzką i Bielską (trasa czerwona) oznaczałoby utrzymanie tranzytu w centrum Płocka. Budowa nowego łącznika do ekspresówki pod Goślicami (trasa zielona) rozwiązuje ten problem

Prezydent Płocka przypomniał, że w ramach modernizacji obwodnicy planujemy jeszcze dwa kolejne przedsięwzięcia – jej połączenie z Podolszycami Północ oraz z Podolszycami Południe. To drugie jest już na etapie projektowania i uzyskiwania tzw. ZRID-u (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). A więc jest to nieodległa inwestycja. Natomiast obecny na konferencji, odpowiadający za płockie inwestycje, wiceprezydent Artur Zieliński podkreślał z kolei bardzo dobrą współpracę z bydgoskim oddziałem GDDKiA, dzięki której nasza koncepcja połączenia z S10 ma „zielone światło”.

Zaprezentowana inwestycja – modernizacja obwodnicy Płocka i jej połączenie z drogą ekspresową – składa się z dwóch fragmentów, które dzieli granica miasta. Jeden, który leży na terenie Płocka, realizować będzie samorząd. Drugi, który zaplanowany został poza granicami miasta – zrobi GDDKiA. Miejski fragment modernizacji planujemy zaprojektować w ciągu najbliższych dwóch lat. Zrealizować natomiast go chcemy w trakcie kolejnych dwóch, trzech lat. W tym czasie będziemy czekać na zakończenie przygotowań, a potem robót ze strony GDDKiA.

Jak zaznaczył prezydent Andrzej Nowakowski część zaplanowanych przez samorząd modernizacji – jak np. budowa wiaduktu nad Rondem Wojska Polskiego – może być zrealizowana niezależnie od inwestycji GDDKiA.

hw

Poprzednia aktualność
«