Obsługa Inwestora

Zadania związane z obsługą inwestorów oraz koordynowaniem współpracy z przedsiębiorcami są realizowane w Urzędzie Miasta Płocka przez Pełnomocnika ds. Obsługi Inwestora
Zadaniem Pełnomocnika jest m.in. kompleksowa obsługa inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru lokalizacji do zakończenia realizacji inwestycji. Do zadań tej komórki należy również współpraca z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo-rozwojowych.

Obsługa inwestorów realizowana jest w języku angielskim. Każdy z inwestorów może liczyć na opiekę indywidualnego opiekuna swojego projektu, który jest dla niego przewodnikiem. Inwestor może oczekiwać wsparcia informacyjnego w zakresie:
• możliwych do zagospodarowania nieruchomości, ofert i projektów inwestycyjnych;
• obowiązujących przepisów i procedur;
• możliwości kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami;
• pomocy w kontaktach z władzami lokalnymi i regionalnymi;
• bezpośredniej współpracy i opieki nad projektem inwestycyjnym.

Pełnomocnik ds. Obsługi Inwestora:
• poszukuje potencjalnych inwestorów i zapewnia ich kompleksową obsługę;
• tworzy i prowadzi bazę nieruchomości gminnych i należących do podmiotów zewnętrznych;
• tworzy i prowadzi bazę potencjalnych inwestorów z poszczególnych branż;
• współtworzy system ulg i zwolnień dla przedsiębiorców na terenie gminy;
• współpracuje z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym;
• współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Agencją Rozwoju Mazowsza oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa