Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku

Tytuł projektu: „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Informacje na stronie  www.pppt.pl