Plan nr 1

Mpzp zespołu zabudowy letniskowej we wsi Ciechomice – gmina Łąck

Uchwała Nr 80/XI/95 Rady Gminy w Łącku z 20 grudnia 1995 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej we wsi Ciechomice – gmina Łąck, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego w dniu 23 lutego 1996 roku Nr 1, poz. 31

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 1 - lokalizacja

 

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 1 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

  1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur