Plan nr 24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: torami stacji kolejowej, ul. Otolińską, ul. Chopina

Uchwała Nr 166/XII/03 Rady Miasta Płocka z 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: torami stacji kolejowej, ul. Otolińską, ul. Chopina, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 sierpnia 2003 roku Nr 209, poz. 5330

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 24 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 24 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur