Plan nr 28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy

Uchwała Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i pl. Obrońców Warszawy, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lutego 2004 roku Nr 22, poz. 725

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 28 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 28 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur