Plan nr 33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku

Uchwała Nr 437/XXII/04 Rady Miasta Płocka z 16 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kaz. Wielkiego w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2004 roku Nr 90, poz. 2212

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 33 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 33 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur