Plan nr 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego średniowiecznego miasta oraz ulicą Kwiatka w mieście Płocku

Uchwała Nr 822/LIV/97 Rady Miasta Płocka z 23 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego Średniowiecznego Miasta oraz ulicą Kwiatka w mieście Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego w dniu 5 grudnia 1997 roku Nr 13, poz. 125

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 5 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 5 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

  1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur