Plan nr 57

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-Spółdzielcza” w Płocku

Uchwała Nr 869/LI/2014 Rady Miasta Płocka z 30 września 2014 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-Spółdzielcza” w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 grudnia 2014 roku, poz. 11020

Część planu została zmieniona przez Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Wschód” w Płocku (plan nr 61) w związku z wydanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Plan nr 57 obowiązuje tylko w części dotyczącej terenu 3U zgodnie z podanym zakresem obowiązywania planu.

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 57 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu – fragment dotyczący obowiązującego obszaru

Plan nr 57 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony przez Plan nr 61 – obowiązującym pozostał jedynie fragment planu wynikający z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego dla Planu nr 61

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar obowiązywania Planu nr 57

Plan nr 57 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur