Plan nr 60

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku

Uchwała Nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 marca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 26 maja 2017 roku poz. 5002

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 60 lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 60 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur