Plan nr 64

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku

Uchwała Nr 833/L/2018 Rady Miasta Płocka z 30 sierpnia 2018 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 7 września 2018 roku poz. 8518

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 64 - granice planu

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 64 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Dla planu w dniu 8 grudnia 2022 roku został wydany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – zapoznaj się z treścią wyroku

 

Plan został zmieniony w części przez Plan nr 81

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar jego obowiązywania

Plan nr 64 - poglądowy zakres obowiązywania

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur