Plan nr 83

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ORLEN – Wschód”  w Płocku część I

Uchwała Nr 930/LIII/2023 Rady Miasta Płocka z 27 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ORLEN – Wschód” w Płocku część I, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2023 roku poz. 5790.

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

Mapa z zasięgiem planu

 

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Rysunek planu nr 83

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur

Procedura sporządzania planu