POIR 2014 – 2020

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej https://www.poir.gov.pl/