Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego

Tytuł: Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego 
Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 862 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 646 500,00 PLN
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2 – Turystyka
Przedmiotem Projektu jest utworzenie centrum wspinaczkowego w Centrum Widowiskowo – Sportowym Orlen Arena w Płocku. Inwestycja jest realizowana przez Gminę Miasto Płock.
Zakres projektu obejmuje: ścianę wspinaczkową do wspinania z asekuracją linową, ścianę do boulderingu, strefę zabawową, strefę do treningu, kącik zabaw dla dzieci.
Cel główny projektu:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez udostępnienie nowego wielofunkcyjnego produktu turystycznego.
Cele szczegółowe:
• Utworzenie infrastruktury, w tym ściany do boulderingu, przystosowanej do rozgrywania zawodów rangi lokalnej i ogólnopolskiej.
• Wzrost liczby turystów odwiedzających Płock i region Północnego Mazowsza.
• Rozwój usług okołoturystycznych i związany z tym wzrost gospodarczy regionu.
• Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej dla mieszkańców Miasta i regionu.
• Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie w pełni ze zmodernizowanego obiektu infrastruktury.
Projekt zakłada kooperację z innymi podmiotami na rzecz zwiększenia atrakcyjności, jakości i kompleksowości oferty turystycznej tj. z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT), Płockim Klubem Wysokogórskim oraz w Centrum Widowiskowo – Sportowym Orlen Arena w Płocku.
Oferta turystyczna powstała w wyniku realizacji projektu będzie dostępna 12 m-cy w roku.
Udostępnienie wielofunkcyjnego produktu turystycznego wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka i regionu. Realizacja projektu jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie w zakresie dostępu do nowoczesnych form spędzania wolnego czasu, urozmaiconych form wysiłku fizycznego. Ścianka wspinaczkowa spełnia międzynarodowe standardy po względem powierzchni i stopnia trudności tras wspinaczkowych.
Termin realizacji projektu: 1.10.2014 – 31.07.2015